Objavljeno: 19. rujna 2019.
U tijeku su pripreme za eko predstavu Pobuna morskih plodova koja je jedan od planiranih rezultata projekta SEA-Stainability.

Autor scenarija je Sergio Mioč, dramski umjetnik iz Šibenika. Cilj predstave je da djecu na humorističan i neformalan način educira o problemima ribljih resursa te o zagađenju mora te da ih potakne na razmišljanje i aktivni doprinos očuvanju okoliša. Početak prikazivanja predstave planiran je sredinom listopada 2019. godine na području Šibensko-kninske županije.

Projekt SEA-stainability sufinanciran je od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Hrvatsko-švicarskog programa suradnje.

Partneri

Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja "Argonauta", Murter

Projektni partner

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Projektni partner

Turističko – ugostiteljska škola, Šibenik

Projektni partner