Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Galeb"

Badnje 1
22212 Tribunj
OIB:40497026741


lagur.galeb@gmail.com
www.lagur-galeb.hr
www.sea-stainability.com
Bojana Paić
Stručna suradnica
M: +385 98 195 4755