Modularno stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola doprinijeti će razvoju kompetencija (znanja, vještina i stavova) nastavnika za OOR. Ovaj vid usavršavanja će omogućiti nastavnicima da rad s učenicima, kolegama i lokalnom zajednicom oplemene s kompetencijama za OOR.

Kako bi ovaj projekt doprinio ekonomskoj i socijalnoj koheziji utemeljenih na održivom razvoju, minimalno 10 a maksimalno 20 nastavnika srednjih i osnovnih škola Šibensko-kninske županije će pohađati 6 modula stručnog usavršavanja o OOR (3 vikend seminara).

Module će voditi stručnjaci za OOR putem priručnika „Obrazovanje za održivi razvoj“ kojeg je Agencija za odgoj i obrazovanje izradila u suradnji s udrugom Kultur kontakt Austria. Predavači će biti suautori navedenoga priručnika s velikim iskustvom vođenja modularnog stručnog usavršavanja u području OOR i te općenito, stručnog usavršavanja nastavnika.

Kako bi uspješnije razvijali nastavničke kompetencije, odabrani nastavnici osnovnih i srednjih škola ŠKŽ će tijekom modularnog stručnog usavršavanja osmišljavati konkretne razvojne projekte koje će naknadno moći provoditi u svojoj matičnoj obrazovnoj ustanovi sa svojim učenicima i kolegama. Nastavnici će dobiti certifikat za završeno modularno obrazovanje za održivi razvoj.

Provedba projekta trebala bi imati utjecaj na cijelu školu pojedinog polaznika te postati okruženje za učenje za sve one koji na bilo koji način sudjeluju u životu škole (učenici, nastavno i nenastavno osoblje, roditelji, lokalna zajednica).


Baza razvojnih projekata i nastavnika