Obrazovni materijal će čitateljima, kupcima i konzumentima ribe pomoći da se upoznaju s specifičnostima pojedine vrste komercijalno važnog morskog organizma i ž eventualnim stupnjem ugroženosti te će im omogućiti da informirano i odgovorno donose odluke o kupnji proizvoda ribarstva.

Letak: Smeće u moru

Download: PDF

Plakat: Smeće u moru

Download: PDF

PPT: Otpad u moru
- osnovna škola

Download: PDF

PPT: Otpad u moru
- srednja škola

Download: PDF

Minimalne referentne veličine
- plakat

Download: PDF

Ihtiometar
- letak

Download: PDF

Smjernice za konzumente
- brošura

Pregled: issuu.com