Obrazovni materijal će čitateljima, kupcima i konzumentima ribe pomoći da se upoznaju s specifičnostima pojedine vrste komercijalno važnog morskog organizma i ž eventualnim stupnjem ugroženosti te će im omogućiti da informirano i odgovorno donose odluke o kupnji proizvoda ribarstva.

Letak: Smeće u moru

Download: PDF

Plakat: Smeće u moru

Download: PDF

PPT: Otpad u moru

Download: PDF