Globalni cilj 14 je promicanje očuvanja i održivo korištenje morskih i obalnih ekosustava, sprječavanje onečišćenja mora i povećanje ekonomske koristi malim otočnim zemljama i zemljama u razvoju od održivog korištenja morskih resursa. Oceani, mora i drugi morski resursi bitni su za ljudsko blagostanje i društveni i ekonomski razvoj diljem svijeta. Njihovo očuvanje i održivo korištenje ključni su za postizanje Programa za održivi razvoj 2030., osobito za male otočne zemlje. Oceani pomažu u reguliranju globalnog ekosustava apsorpcijom topline i ugljičnog dioksida (CO2) iz atmosfere. Međutim, izrazito su osjetljivi na degradaciju okoliša, prekomjeran ribolov, klimatske promjene i onečišćenja. Budući da se oceani protežu preko mnogo granica, upravljanje morskim resursima zahtijeva intervencije na svim razinama (nacionalnim, regionalnim i globalnim).

Izvor:
Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030., Izvještaj za 2016. i 2017.
ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, Rujan 2017.