Globalni cilj 12 potiče održivu potrošnju i načine proizvodnje kroz različite mjere, uključujući specifične politike i međunarodne sporazume o upravljanju materijalima toksičnim za okoliš. Održiva proizvodnja koristi manje resursa za istu vrijednost ekonomske proizvodnje, a održiva potrošnja smanjuje potrebu za prekomjernom potrošnjom resursa.

Izvor:
Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030., Izvještaj za 2016. i 2017.
ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, Rujan 2017.