Objavljeno: 21. listopada 2019.
U Murteru, u kino dvorani Žut je 13. listopada održano je premijerno prikazivanje eko-poredstave "Pobuna morskih plodova". Autor predstave je Serđo Mioč, dramski umjetnik iz Šibenika, kostimografiju potpisuje akademska umjetnica iz Šibenika Sara Lovrlić Caparin a glumci su bili članovi ansambla Virko.

Cilj ove predstave je podići javnu svijest u lokalnim zajednicama o važnosti globalnih ciljeva održivog razvoja: odgovorna proizvodnja i potrošnja te očuvanje vodenog svijeta. Ova dramska metoda na šaljivi i pristupačan način gledatelje, poglavito djecu, mlade i njihove roditelje, educira o problemima ribljih resursa i zagađenja mora te o tome što lokalna zajednica može učiniti da pridonese očuvanju mora i morskog okoliša.

Ova eko-predstava u sebi obuhvaća sve vidove kazališnog izričaja pa se tako mogu jasno uočiti elementi burleske, drame, komedije, satire i lutkarstva. Za potrebe ove predstave akademska umjetnica SAra Lovrlić Caparin izradila je kostime hlapa (rak), hobotnice te ribe zubaca čija uloga u "pobuni morskih plodova" je ljude osvjestiti o posljedicama njihovog ponašanja te ih potaknuti na promjenu i djelovanje u cilju zaštite mora.

Uvod u predstavu u obliku javnog predavanja prilagođenog djeci i mladima dao je dr.sc. Pero Tutman s Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita (projektni partner) koji se u svom znanstvenom radu bavi zastupljenošću plastičnog otpada na morskom dnu te na našim plažama. Publici je približio ovu složenu tematiku te je posebno naglasio što svi možemo napraviti kako bi zaštili more i morski okoliš. Njegovo izlaganje polučilo je velikim interesom kod najmlađih gledatelja koji su tom prilikom dr.sc. Tutmanu postavili veliki broj pitanja.

Partneri

Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja "Argonauta", Murter

Projektni partner

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Projektni partner

Turističko – ugostiteljska škola, Šibenik

Projektni partner