Objavljeno: 12. lipnja 2020.
Na području Jadranskog mora uočeni su značajni problemi vezani za stanje ribljih resursa te sa zagađenjem mora i morskog okoliša. Konkretno, znanstvenici Zajedničkog istraživačkog centra, interne znanstvene službe Europske komisije otkrili su da je u posljednjih 50 godina Mediteran izgubio 41% od ukupnog broja morskih sisavaca i 34% ukupne ribe, a najveća smanjenja zabilježena su u zapadnom Sredozemnom moru i Jadranu (- 50%).

Osim prekomjernog izlova, Jadran je također izložen raznim oblicima onečišćenja. Otpad u moru je prepoznat kao jedan od glavnih prijetnji morskim ekosustavima kako na globalnoj razini, tako i u Mediteranu zbog svojih ekoloških, ekonomskih, sigurnosnih, zdravstvenih i kulturnih utjecaja.

Upravo te alarmantne činjenice bile su okidač za "SEA-Stainability" projekt Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Galeb“ iz Tribunja.

U Tisnom, u hotelu Borovnik je tijekom vikenda 1.i 2.veljače održan prvi od ukupno 3 vikend seminara za obrazovanje za održivi razvoj. Usavršavanje je sufinancirano od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatsko-švicarskog programa suradnje a rezultat je projekta SEA-stainability – obrazovanje za održivi razvoj gastronomije i ribarstva.

"SEA-stainability" je projekt koji se sa svojim planiranim aktivnostima provodi u trajanju od 14 mjeseci, od 01.05.2019. i traje do 30.06.2020. godine. Projekt je sufinanciran od Ureda za udruge Vlade republike Hrvatske kroz Švicarsko – hrvatski program suradnje, ukupne vrijednosti 758.447,63 HRK. Projektni partneri su Turističko-ugostiteljska škola Šibenik, Udruga Argonauta - Murter te Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Zbog situacije sa virusom COVID-19, onemogućeni su bili prezentirati rezultate projekta na završnoj konferenciji koja je planirana u ovom periodu pa ćemo vas o istima upoznati u članku niže.

Ciljevi projekta SEA-stainability su proširiti znanja, ojačati vještine i stavove o održivom razvoju učenika i nastavnika Turističko-ugostiteljske škole Šibenik u okviru formalnog obrazovanja odnosno redovnog nastavnog programa; jačati kompetencije nastavnika srednjih i osnovnih škola za obrazovanje za održivi razvoj te podizati javnu svijest o važnosti globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda: Odgovorna potrošnja i proizvodnja te Očuvanje vodenog svijeta.

Prethodno spomenuti ciljevi projekta u kojem se ukazalo na trenutnu problematiku stanja ribljih resursa te zagađenja mora i morskog okoliša, u potpunosti su ovim projektom i projektnim aktivnostima ispunjeni.

Aktivnosti koje su se provele u sklopu projekta su program obrazovanja o održivom razvoju, izvannastavne aktivnosti za učenike Turističko-ugostiteljske škole Šibenik, obrazovni materijal o aspektima održivosti u području ribarstva i riblje gastronomije, izrada plakata s najvažnijim komercijalno važnim morskim organizmima i plakata na temu otpada iz mora, izrada edukativnih listića. Održana su javna predavanja o održivom ribarstvu i otpadu iz mora, jačale su se kompetencije nastavnika srednjih i osnovnih škola Šibensko-kninske županije za OOR, održano je stručno modularno usavršavanje za OOR. Izrađen je scenarij, režija, kostimografija i scenografija za igrokaz prilagođen mlađim uzrastima na temu održivog razvoja gastronomije i ribarstva.

Dr.sc. Igor Isajlović, viši stručni suradnik iz Laboratorij za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo: Znanstvenici IOR-a su u suradnji s Udrugom LAGUR / FLAG GALEB za djecu i mlade izradili edukativni letak i plakat pod nazivom "Smeće u moru je i tvoj problem", kojima se ukazalo na drastične brojke - čak 8 milijuna tona plastike dospije u oceane svake godine, a nastavi li se ista praksa, do 2050. godine plastike će biti više nego ribe. U promotivnom letku i plakatu educiralo se kako svaki pojedinac može svojim postupcima i ponašanjima utjecati na smanjenje smeća.Nadalje, znanstvenici IOR-a su sa projektnim partnerima izradili obrazovni materijal koji će čitateljima, kupcima i konzumentima ribe pomoći da se upoznaju s specifičnostima pojedine vrste komercijalno važnog morskog organizma i eventualnim stupnjem ugroženosti. Obrazovni materijal se sastoji od postera na kojem su prikazane razne vrste riba, rakova, glavonožaca i školjkaša te njihove minimalne dopuštene lovne dužine. Uz plakat je razvijen i letak koji sadrži mjerilo za mjerenje dužine riba (ihtiometar) na kojem su navedene osnovne informacije o održivom razvoju i očuvanju morskog okoliša. Također je izrađena i brošura sa smjernicama za konzumente plodova mora da bi se potakla odgovorna konzumacija gospodarski važnih morskih organizama.

U sklopu programa obrazovanja za održivi razvoj provedeno je 5 izvannastavnih aktivnosti (studijski posjeti i radionice) u kojima je sudjelovalo 74 učenika Turističko-ugostiteljske škole Šibenik. Podršku obrazovanju za održivi razvoj pružili su stručnjaci za ribarstvo, gastronomiju i održivi razvoj. Provedene su sljedeće aktivnosti: Jednodnevni studijski posjeti Ribarskoj luci Tribunj na temu otpada iz mora te na temu održivog ribarstva; natjecanje učenika Turističko-ugostiteljske škole Šibenik u ribljoj gastronomiji na temu „Zero waste“; Studijski posjet uzgajalištu bijele ribe i gastronomskom subjektu na temu održivog ribarstva i gastronomije „Misli globalno, kuhaj lokalno“; jednodnevno studijsko putovanje u Split te posjet Institutu za oceanografiju i ribarstvo te ribarnici.

Tijekom studijskih posjeta učenicima se omogućilo: upoznavanje realnog gospodarskog sektora ribarstva i gastronomije, stjecanje kontakata u poslovnom okruženju, predavanja od strane stručnjaka i znanstvenika iz područja održivog ribarstva, gastronomije i zaštite okoliša, praktične vježbe i primjena novostečenih znanja, interaktivne i edukativne edukativne aktivnosti s puno timskog rada.

Senka Dodig, dipl.oec, ravnateljica Turističko-ugostiteljse škole Šibenik: Projekt SEA-stainability je pun pogodak!Tema je definitivno, ne samo "in", nego i kreativno obrađena, a cijeli projekt organizacijski odlično položen uzimajući u obzir upravo one partnere koji najbolje mogu ispričati priču. Istovremeno je globalnog karaktera, a ipak primjenjiv lokalno na svim maritimnim područjima. Osobito veliku vrijednost ima edukativna dimenzija kojom se motivira srednjoškolska populacija koja će u vremenima koja dolaze biti radno aktivna i moguće u poziciji da mijenjaju stvari na bolje. Osobito smo zadovoljni iznimno dobrom atmosferom koja je trajala tijekom čitavog projekta, kroz sve aktivnosti, a o čemu su se, prema našim saznanjima, izjasnili i drugi dionici koji su sudjelovali u projektu. Čast nam je i zadovoljstvo što smo bili dio jedne ovako važne i dobro ispričane priče.

U sklopu projektu SEA-stainability realiziran je i igrokaz „Pobuna morskih plodova“ a vidjelo ga je 586 gledatelja. Cilj predstave je bio doprinijeti podizanju javne svijesti u lokalnim zajednicama o važnosti globalnih ciljeva održivog razvoja: odgovorna proizvodnja i potrošnja te očuvanje vodenog svijeta.

Ivana Marin, mag. biol. et oecol., Voditeljica programa zaštite prirodne baštine i okoliša, Argonauta-Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja: Jedan od ključnih segmenata ovog projekta je bila edukacija djece i mladih o zaštiti okoliša i vrijednosti života u moru što se ostvarilo i kroz predstavu "Pobuna morskih plodova". Vjerujemo da smo prikazom razloga za pobunu morskih plodova, pobudili znatiželju u djece i želju za očuvanjem okoliša, ali i pravih vrijednosti te ispravnog djelovanja u njihovom budućem životu.

Zahvaljujući projektu SEA-Stainability obrazovanje za održivi razvoj gastronomije i ribarstva, 22 nastavnika iz 9 osnovnih, 2 područne i 10 srednjih škola iz Šibensko-kninske županije se usavršavalo za obrazovanje za održivi razvoj. Tijekom ovog usavršavanja osmislili su 19 razvojnih projekata za razvoj učeničkih kompetencija za održivi razvoj.

Bojana Paić, dipl.ing. iz udruge LAGUR Galeb, voditeljica projekta SEA-stainability, se ovom prigodom zahvaljuje na suradnji te doprinosu projektu svim partnerima i suradnicima te Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske na ukazanom povjerenju. Zajedničkim angažmanom, iskustvom i komplementarnim znanjima i vještinama uspješno smo realizirali sve planirane aktivnosti i projektne ciljeve te smo doprinijeli općem projektnom cilju : ekonomska i socijalna kohezija na području srednje Dalmacije putem obrazovanja za održivi razvoj u sektoru ribarstva i gastronomije.

U sklopu projekta izrađena je i projektna stranica http://www.sea-stainability.com/ na kojoj se mogu vidjeti svi projektni rezultati te pronaći podrobne informacije o projektu.

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom priopćenju isključiva su odgovornost LAGUR Galeb i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Izvor: SLOBODNA DALMACIJA

Partneri

Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja "Argonauta", Murter

Projektni partner

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Projektni partner

Turističko – ugostiteljska škola, Šibenik

Projektni partner