Nositelj projekta
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Galeb“, Tribunj


Projekt sufinancira
Ured za udruge Vlade republike Hrvatske kroz Švicarsko – Hrvatski program suradnje
Ukupna vrijednost projekta
758.447,63 HRK
Predviđeno trajanje projekta
01.05.2019. – 30.04.2020. (12 mjeseci)
Projektni partneri
o Turističko ugostiteljska škola Šibenik
o Udruga Argonauta, Murter
o Institut za oceanografiju i ribarstvo Split
Obrazovanje za održivi razvoj gastronomije i ribarstva
Opći cilj projekta SEA-stainability je doprinijeti ekonomskoj i socijalnoj koheziji na području srednje Dalmacije putem obrazovanja za održivi razvoj u sektoru ribarstva i gastronomije. Ostvarenje ovog cilja doprinijeti ćemo provedbom studijskih posjeta i radionica za učenike Turističko-ugostiteljske škole Šibenik te objedinjavanjem istih u programu izobrazbe za održivi razvoj.

Podršku obrazovanju za održivi razvoj pružiti će znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) edukacijom učenika te izradom obrazovnog materijala na temu održivog ribarstva i otpada iz mora.

Znanstvenici IZOR-a će održati javna predavanja te će s udrugom Argonauta izraditi smjernice za izradu edukativnog igrokaza za djecu i mlade a sve to s ciljem podizanja javne svijesti o važnosti globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda: Odgovorna potrošnja i proizvodnja te Očuvanje vodenog svijeta. Kako bi se na području Šibensko-kninske županije ojačali kapaciteti za buduće obrazovanje djece i mladih o održivom razvoju omogućiti će se stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola.
Ciljevi projekta SEA-stainability
I. Proširiti znanja, ojačati vještine i stavove o održivom razvoju učenika i nastavnika Turističko-ugostiteljske škole Šibenik u okviru formalnog obrazovanja odnosno redovnog nastavnog programa.

II. Jačati kompetencije nastavnika srednjih i osnovnih škola za obrazovanje za održivi razvoj (u daljnjem tekstu OOR).

III. Podizati javnu svijest o važnosti globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda: Odgovorna potrošnja i proizvodnja te Očuvanje vodenog svijeta.

Izazovi za održivi razvoj ribarstva i gastronomije
Na području Jadranskog mora uočeni su značajni problemi vezani za stanje ribljih resursa te sa zagađenjem mora i morskog okoliša. Konkretno, znanstvenici Zajedničkog istraživačkog centra, interne znanstvene službe Europske komisije otkrili su da je u posljednjih 50 godina Mediteran izgubio 41% od ukupnog broja morskih sisavaca i 34% ukupne ribe, a najveća smanjenja zabilježena su u zapadnom Sredozemnom moru i Jadranu (- 50%).

Osim prekomjernog izlova, Jadran je također izložen raznim oblicima onečišćenja. Otpad u moru je prepoznat kao jedan od glavnih prijetnji morskim ekosustavima kako na globalnoj razini, tako i u Mediteranu zbog svojih ekoloških, ekonomskih, sigurnosnih, zdravstvenih i kulturnih utjecaja.

Da se pak radi o neuravnoteženom i neodrživom razvoju govore trendovi rasta turističkog sektora i porasta potražnje i pritiska na resurse s jedne strane te ugroženi riblji fondovi i morsko zagađenje s druge strane. Samo u Hrvatskoj imamo 70%-tno povećanje dolazaka turista od 2007. godine (10.1 milijuna dolazaka) do 2017. godine (17.4.milijuna dolazaka) .
Planirane aktivnosti

 • - Izraditi program obrazovanja o održivom razvoju i odobriti ga od strane obrazovne ustanove
 • - Održati izvannastavne aktivnosti za učenike Turističko-ugostiteljske škole Šibenik
 • - Izraditi obrazovni materijal o aspektima održivosti u području ribarstva i riblje gastronomije
 • - Izraditi plakate s najvažnijim komercijalno važnim morskim organizmima i plakate na temu otpada iz mora
 • - Izraditi edukativne listiće
 • - Održati javna predavanja o održivom ribarstvu
 • - Jačati kompetencije nastavnika srednjih i osnovnih škola Šibensko-kninske županije za OOR
 • - Održati stručno modularno usavršavanje za OOR
 • - Održati javno izlaganje razvojnih projekata
 • - Izraditi scenarij, režiju, kostimografiju i scenografiju za igrokaz na temu održivog razvoja gastronomije i ribarstva
 • - Izvedba igrokaza

Partneri

Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja "Argonauta", Murter

Projektni partner

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Projektni partner

Turističko – ugostiteljska škola, Šibenik

Projektni partner