Objavljeno: 03. svibnja 2020.
U sklopu SEA-Stainability projekta osmišljeno 18 novih projekata u cilju razvoja učeničkih kompetencija nužnih za 21. stoljeće
Rast stanovništva, otpad, uništavanje šuma, uništavanje staništa / izumiranje vrsta, siromaštvo, nezaposlenost, glad, iscrpljivanje resursa, globalno zatopljenje samo su neki od izazovi 21. stoljeća. Zadaća obrazovanja za održivi razvoj je stoga jako složena jer treba osposobiti učenike za budućnost a ne znamo kakva će ona biti.

Obrazovanje za održivi razvoj omogućuje učenicima donošenje informiranih odluka i odgovornih radnji za integritet okoliša, ekonomsku održivost i pravedno društvo, za sadašnje i buduće generacije, poštujući kulturnu raznolikost. Sa 7 milijardi ljudi na svijetu i ograničenim prirodnim resursima, mi kao pojedinci i društva moramo naučiti živjeti zajedno. Moramo djelovati odgovorno na temelju razumijevanja da ono što radimo danas može imati utjecaja na život ljudi i planeta u budućnosti.

Zahvaljujući projektu SEA-Stainability obrazovanje za održivi razvoj gastronomije i ribarstva kojeg sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Hrvatsko-švicarskog programa suradnje, 22 nastavnika iz 9 osnovnih, 2 područne i 10 srednjih škola iz Šibensko-kninske županije se usavršavalo za obrazovanje za održivi razvoj. Projekt provodi udruga LAGUR Galeb u partnerstvu s udrugom Argonauta, Turističko- ugostiteljskom školom Šibenik te Institutom za oceanografiju i ribarstvo Split.

U cilju jačanja kompetencija nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škola održano je modularno stručno usavršavanje sljedećeg sadržaja:
  • Modul 1: Održivi razvoj i promišljanje o potrebnim kompetencijama
  • Modul 2: Kompetencije kao cilj obrazovanja za Održivi razvoj
  • Modul 3: Kriteriji kvalitete u obrazovanju za održivi razvoj; Idejna razrada vlastitog projekta
  • Modul 4: Razvoj školskih projekata, refleksije uz praćenje; Akcijsko istraživanje
  • Modul 5: Vrijednosti i stavovi – strategije poučavanja
  • Modul 6: Predstavljanje projekata – evaluacija cijeloga projekta.

Važno je napomenuti da je vrijednost predloženog obrazovnog programa prepoznalo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja te je u siječnju 2020. godine udruzi LAGUR Galeb izdalo suglasnost za provedbu obrazovnog programa.

U provedbu modularnog stručnog usavršavanja uključene su stručnjakinje s dugogodišnjim iskustvom u području obrazovanja za održivi razvoj.

Cilj stručnog usavršavanja bio je obogaćivanje stručnog usavršavanja i razvoj kompetencija učitelja i nastavnika kako bi se što uspješnije razvijali kompetencije učenika u području održivoga razvoja. Dodatnim stručnim usavršavanjem aktualizirane su kurikularne promjene u hrvatskom obrazovnom sustavu i oživotvorena implementacija međupredmetne teme Održivi razvoj. Primjenom interdisciplinarnog pristupa i radom na konkretnom školskom projektu kao idealnom okruženju za učenje, razvijane su učeničke kompetencije nužne u 21. stoljeću.

Tijekom stručnog usavršavanja primjenjivane su strategije aktivnog učenja i poučavanja, metode suradničkog i iskustvenog učenja te one koje potiču motivaciju. Korištena je blagodat kritičkog prijatelja i Sokratovski razgovor, poticano je kritičko i kreativno razmišljanje, rasprava i donošenje odluka. Literatura i materijali koji su, između ostalih, u edukaciji korišteni su priručnik za osnovne i srednje škole „Obrazovanje za održivi razvoj“, priručnik „Kriteriji kvalitete OOR“ te „Akcijsko istraživanje“ u izdanju Agencija za odgoj i obrazovanje.

Polaznici su pokazali jako veliki entuzijazam i kreativnost. Vođeni dosadašnjim iskustvom u području održivoga razvoja, u prijateljskom su ozračju nesebično dijelili svoja iskustva, međusobno se motivirali i rasli u stručnom i profesionalnom smislu. Uz stručno vođenje i međusobnu podršku osmislili su vlastite razvojne projekte s ciljem unaprjeđenja učeničkih kompetencija. Gotovi projekti, ukupno njih 18, objavljeni su u bazi razvojnih projekata na projektnoj stranici https://www.sea-stainability.com/nastavnici.html.

Neke od završnih pouka s ovog usavršavanja su upute UNESCO-a, specijalizirane agencije UN-a za intelektualna i etička pitanja na području obrazovanja, znanosti i kulture a glase:
  • - Obrazovanje je od presudne važnosti za održivi razvoj
  • - Građani svijeta tek trebaju naučiti put do održivosti
  • - Naše sadašnje znanje ne sadrži rješenja za suvremene probleme globalnog okoliša, društva i gospodarstva
  • - Treba osposobiti ljude koji će naći rješenja i nove putove za bolju budućnost.

Partneri

Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja "Argonauta", Murter

Projektni partner

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Projektni partner

Turističko – ugostiteljska škola, Šibenik

Projektni partner