Kako bismo doprinijeli ostvarenju projektnog cilja, za učenike i nastavnike Turističko-ugostiteljske škole Šibenik će se organizirati studijske posjete i radionice koje će škola prethodno objediniti u program izobrazbe za održivi razvoj. Podršku obrazovanju za održivi razvoj pružiti će stručnjaci za ribarstvo, gastronomiju i održivi razvoj.

Realizacija paketa aktivnosti (PA1) direktno će doprinijeti širenju znanja, jačanju vještina i stavova učenika i nastavnika srednje škole o održivom razvoju u sklopu formalnog obrazovanja.

Učenici srednje škole će znanja, vještine i stavove o održivom, razvoju stjecati formalnim obrazovanjem putem izvannastavnih aktivnosti (studijski posjeti i radionice) u realnim sektorima gastronomije i ribarstva (ribarske luke, ribarnice, marine, restorani prvi kupci ribe ) koje će formalno biti objedinjene u programu izobrazbe za održivi razvoj Turističko-ugostiteljske škole Šibenik.


Tijekom studijskih posjeta učenicima će se omogućiti:
- upoznavanje realnog gospodarskog sektora
- stjecanje kontakata u poslovnom okruženju
- predavanja od strane stručnjaka i znanstvenika iz područja održivog ribarstva, gastronomije, turizma i zaštite okoliša
- praktične vježbe i primjena novostečenih znanja
- interaktivne i edukativne vježbe
- timski rad

Planirane aktivnosti za učenike su:
1. Jednodnevni studijski posjet Ribarskoj luci Tribunj posvećen temi otpada iz mora, mikro plastike, utjecaja na morske organizme i zaštite morskog okoliša. Pri početku studijskog posjeta učenici će biti upoznati s lučkom infrastrukturom za sakupljanje otpada iz mora te s opremom za potencijalne ekološke incidente. Nakon teoretskog dijela kojeg će voditi znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo biti će organiziran terenski rad odnosno odlazak na plažu gdje će se demonstrirati način monitoriranja otpada na plažama. Po završetku će se organizirati kviz u cilju provjere usvojenih znanja

2. Jednodnevni studijski posjet Ribarskoj luci Tribunj i zgradi Veletržnica ribe Tribunj na temu održivog ribarstva. Znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo će učenike upoznati s odrednicama održivog ribarstva. Znanja koja će znanstvenici prenositi učenicima su: Morski ekosustav; Morski organizmi – biologija, ekologija, identifikacija; Otrovni i opasni morski organizmi; Klimatske promjene i invazivne vrste; Održivi ribolov; Morski organizmi kao hrana – nutritivna vrijednost, način pripremanja, paraziti, bolesti. Djelatnici Ribarske zadruge će učenike upoznati s infrastrukturom u ribarskoj luci, objektom za otkup i preradu proizvoda ribarstva te s aspektom zdravstvene sigurnosti potrošača proizvoda ribarstva (HACCP standard ). Tijekom ručka djeca će se upoznati i s HACCP standardom u gastronomiji, odnosno u restoranu koji je ujedno i prvi kupac ribe. Organizirati će se i kratko natjecanje u svrhu provjere i usvajanja novih znanja i vještina. Ova obrazovna aktivnost će učenicima proširiti temeljna znanja o ribarstvu te utjecati na stavove o odgovornoj proizvodnji i potrošnji te održivom razvoju ribarstva i gastronomije.

3. Jednodnevni studijski posjet uzgajalištu školjaka i bijele ribe u Šibenskom akvatoriju te provesti gastro radionicu na temu „Misli globalno, kuhaj lokalno”. Kako bi se djeci bolje približila tematika održivog razvoja organizirati će se i kraće interaktivna radionica s stručnjakom za obrazovanje za održivi razvoj. Konkretno ovaj stručnjak će tijekom izvannastavne aktivnosti s učenicima provesti interaktivne vježbe za poticanje: upoznavanja, otvorene komunikacije, aktivnog slušanja, preispitivanja stavova o održivom razvoju, projektnog razmišljanja, grupnog rada.

4. Jednodnevni izlet u Split tijekom kojeg će učenicima biti omogućen posjet ribarnici (splitska peškarija) u pratnji znanstvenika Instituta za oceanografiju i ribarstvo u svrhu boljeg poznavanja lokalne, sezonske ribe te prepoznavanja njene svježine. Tijekom boravka u Splitu učenici će ujedno posjetiti i Institut za oceanografiju i ribarstvo gdje će biti organiziran kviz o poznavanju jadranskih vrsta ribe te razgledavanje istraživačkih laboratorija instituta. Tijekom studijskog posjeta u Split za učenike će stručnjak za OOR upriličiti debatu na temu zaštite ribljih resursa i bioraznolikosti.

5. Jednodnevni studijski posjet u Murteru gdje će se provesti gastro natjecanje u pripremi ribljih jela na temu „Zero waste” te kraća interaktivna i edukativna vježba na temu održivog razvoja koju će voditi stručni edukator za održivi razvoj. Konkretno ovaj stručnjak će tijekom izvannastavne aktivnosti s učenicima provesti interaktivne vježbe za poticanje: učenja o OR, o globalnim ciljevima OR Ujedinjenih naroda. Svrha ove obrazovne aktivnosti je učenike podučiti kako mogu doprinijeti 12. globalnom cilju održivog razvoja Ujedinjenih naroda „Odgovorna potrošnja i proizvodnja“. „Zero waste“ natjecanje će prikazati metode smanjenja otpada u pripremi ribljih jela u objektu visoke gastronomije.