Kako bismo doprinijeli ostvarenju projektnog cilja, za učenike i nastavnike Turističko-ugostiteljske škole Šibenik će se organizirati studijske posjete i radionice koje će škola prethodno objediniti u program izobrazbe za održivi razvoj. Podršku obrazovanju za održivi razvoj pružiti će stručnjaci za ribarstvo, gastronomiju i održivi razvoj.

Realizacija paketa aktivnosti (PA1) direktno će doprinijeti širenju znanja, jačanju vještina i stavova učenika i nastavnika srednje škole o održivom razvoju u sklopu formalnog obrazovanja.

Učenici srednje škole će znanja, vještine i stavove o održivom, razvoju stjecati formalnim obrazovanjem putem izvannastavnih aktivnosti (studijski posjeti i radionice) u realnim sektorima gastronomije i ribarstva (ribarske luke, ribarnice, marine, restorani prvi kupci ribe ) koje će formalno biti objedinjene u programu izobrazbe za održivi razvoj Turističko-ugostiteljske škole Šibenik.


Tijekom studijskih posjeta učenicima će se omogućiti:
- upoznavanje realnog gospodarskog sektora
- stjecanje kontakata u poslovnom okruženju
- predavanja od strane stručnjaka i znanstvenika iz područja održivog ribarstva, gastronomije, turizma i zaštite okoliša
- praktične vježbe i primjena novostečenih znanja
- interaktivne i edukativne vježbe
- timski rad

Planirane aktivnosti za učenike su:
1. Jednodnevni studijski posjet Ribarskoj luci Tribunj posvećen temi otpada iz mora, mikro plastike, utjecaja na morske organizme i zaštite morskog okoliša. Pri početku studijskog posjeta učenici će biti upoznati s lučkom infrastrukturom za sakupljanje otpada iz mora te s opremom za potencijalne ekološke incidente. Nakon teoretskog dijela kojeg će voditi znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo biti će organiziran terenski rad odnosno odlazak na plažu gdje će se demonstrirati način monitoriranja otpada na plažama. Po završetku će se organizirati kviz u cilju provjere usvojenih znanja

2. Jednodnevni studijski posjet Ribarskoj luci Tribunj i zgradi Veletržnica ribe Tribunj na temu održivog ribarstva. Znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo će učenike upoznati s odrednicama održivog ribarstva. Znanja koja će znanstvenici prenositi učenicima su: Morski ekosustav; Morski organizmi – biologija, ekologija, identifikacija; Otrovni i opasni morski organizmi; Klimatske promjene i invazivne vrste; Održivi ribolov; Morski organizmi kao hrana – nutritivna vrijednost, način pripremanja, paraziti, bolesti. Djelatnici Ribarske zadruge će učenike upoznati s infrastrukturom u ribarskoj luci, objektom za otkup i preradu proizvoda ribarstva te s aspektom zdravstvene sigurnosti potrošača proizvoda ribarstva (HACCP standard ). Tijekom ručka djeca će se upoznati i s HACCP standardom u gastronomiji, odnosno u restoranu koji je ujedno i prvi kupac ribe. Organizirati će se i kratko natjecanje u svrhu provjere i usvajanja novih znanja i vještina. Ova obrazovna aktivnost će učenicima proširiti temeljna znanja o ribarstvu te utjecati na stavove o odgovornoj proizvodnji i potrošnji te održivom razvoju ribarstva i gastronomije.

3. Jednodnevni studijski posjet uzgajalištu školjaka i bijele ribe u Šibenskom akvatoriju te provesti gastro radionicu na temu „Misli globalno, kuhaj lokalno”. Kako bi se djeci bolje približila tematika održivog razvoja organizirati će se i kraće interaktivna radionica s stručnjakom za obrazovanje za održivi razvoj. Konkretno ovaj stručnjak će tijekom izvannastavne aktivnosti s učenicima provesti interaktivne vježbe za poticanje: upoznavanja, otvorene komunikacije, aktivnog slušanja, preispitivanja stavova o održivom razvoju, projektnog razmišljanja, grupnog rada.

4. Jednodnevni izlet u Split tijekom kojeg će učenicima biti omogućen posjet ribarnici (splitska peškarija) u pratnji znanstvenika Instituta za oceanografiju i ribarstvo u svrhu boljeg poznavanja lokalne, sezonske ribe te prepoznavanja njene svježine. Tijekom boravka u Splitu učenici će ujedno posjetiti i Institut za oceanografiju i ribarstvo gdje će biti organiziran kviz o poznavanju jadranskih vrsta ribe te razgledavanje istraživačkih laboratorija instituta. Tijekom studijskog posjeta u Split za učenike će stručnjak za OOR upriličiti debatu na temu zaštite ribljih resursa i bioraznolikosti.

5. Jednodnevni studijski posjet u Murteru gdje će se provesti gastro natjecanje u pripremi ribljih jela na temu „Zero waste” te kraća interaktivna i edukativna vježba na temu održivog razvoja koju će voditi stručni edukator za održivi razvoj. Konkretno ovaj stručnjak će tijekom izvannastavne aktivnosti s učenicima provesti interaktivne vježbe za poticanje: učenja o OR, o globalnim ciljevima OR Ujedinjenih naroda. Svrha ove obrazovne aktivnosti je učenike podučiti kako mogu doprinijeti 12. globalnom cilju održivog razvoja Ujedinjenih naroda „Odgovorna potrošnja i proizvodnja“. „Zero waste“ natjecanje će prikazati metode smanjenja otpada u pripremi ribljih jela u objektu visoke gastronomije.


ODRŽANE AKTIVNOSTIJednodnevni studijski posjet Ribarskoj luci Tribunj posvećen temi otpada iz moraU subotu 7.prosinca 25 učenika TUŠŠ-a u pratnji nastavnika provelo je terensku nastavu u Tribunju na temu otpada iz mora. Obrazovnu i znanstvenu podlogu ovoj izvannastavnoj aktivnosti dali su dvoje znanstvenika s Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita koji u svom radu istražuju kompleksnu tematiku otpada iz mora. Učenici su imali priliku čuti izlaganje dr.sc. Pere Tutmana te potom posjetiti Ribarsku luku Tribunj i upoznati se s infrastrukturom za otpad iz mora te s važnošću kočarica u čišćenju morskog dna od otpada. Učenici su potom odradili vrlo zanimljivu vježbu monitoringa otpada iz mora na plaži Bristak a sakupljeni otpad su potom vagali i analizirali u prostoru Ribarske zadruge Adria. Ukupno je sakupljeno 16,6 kg smeća s plaže a analiza je pokazala da 60% otpada čini plastika, ¸15% staklo i keramika, 9 % obrađeno drvo, 6 % metal a ostatak otpada na gumu, tekstil i papir. Po završetku izvannastavne aktivnosti, dr.sc. Dubravka Bojanić-Varezić, znanstveni suradnik IZOR-a provela je s učenicima interaktivni kviz za provjeru znanja na temu otpada iz mora i mikroplastike. Učenici su tijekom ovog dana mogli naučiti koliko pojedinoj vrsti otpada treba za razgradnju u moru zatim da 80 % otpada dolazi s kopna a 20% iz pomorskog prometa i ribarstva, da se 70 % otpada nalazi na morskom dnu, 15% na obali i 15% pluta na morskoj površini. Svi zajedno smo postali svjesni činjenice da strojnim pranjem „sintetičke“ odjeće doprinosimo zagađenju mora mikroplastikom koja završava u probavni trakt morskih organizama. Naučili smo i da je otpad izgledom sličan hrani pa ga morske životinje često jedu, misleći da je to njihova hrana te tako ugrožavaju svoj život.Jednodnevni studijski posjet Ribarskoj luci Tribunj i zgradi Veletržnica ribe Tribunj na temu održivog ribarstvaU četvrtak 12. prosinca druga skupina učenika Turističko-ugostiteljske škole Šibenik imala je priliku učiti o održivom ribarstvu od znanstvenika s IZOR-a, LAGUR-a Galeb te od djelatnica Ribarske zadruge Adria. Po dolasku u Tribunj, Ivana Bračanov iz Ribarske zadruge Adria učenike je upoznala s HACCAP sustavom u ribarstvu, s djelatnostima Zadruge, proizvodima Zadruge te s objektom Veletržnica ribe Tribunj. Potom je uslijedilo predavanje dr.sc. Igora Isajlovića koji je učenike i nastavnike upoznao s geografskim značajkama Mediterana i Jadranskog mora a potom i s njihovim ribljim resursima. Učenike je upoznao s načinima kako države štite svoje ribolovne resurse te kako se zbog migracija ribe odluke o zaštiti donose zajedno s zemljama koje eksploatiraju to isto more. Učenici su upoznati s vrstama ribolova (kočarskji, plivaričarski i priobalni), te o utjecaju intenzivnog ribarstva na staništa, morsko dno, i riblje vrste. Učenici su upoznati i s problemom napuštenog ribolovnog alata tzv. Ghost fishing koji pasivno i dalje lovi ribu te predstavlja veliki izazov u morskom ekosustavu. Vrlo zabrinjavajuća činjenica je i da trenutno znanstvenici IZOR-a prilikom svojih istraživanja iz kočarskih mreža izdvoje više otpada iz mora nego morskih organizama. Detaljno je obrazložena važnost Jabučke kotline, najvažnijeg mrjestilišta u Jadranu a naučili smo i da je Republika Hrvatska od kočarenja zaštitila 30% našeg teritorijalnog mora. Učenici TUŠŠ su imali priliku upoznati se s vrstama ribarskih plovila i ribarskih mreža u Ribarskoj luci Tribunj. Po završetku ove izvannastavne aktivnosti dr.sc. Isajlović učenike je upoznao s 14 vrsta riba (gavuni, srdele, trlja, cipal, brancin, orada, salpa, strun, skuša, bugva, kokot, raža, arbun, patarača), njihovom anatomijom, načinom ishrane, mrijestom, svježinom i s drugim zanimljivostima. Neki od najvažnijih zaključaka na temu održivog ribarstva s ove radionice bili su da: ne smijemo kupovati i konzumirati nedoraslu ribu te da su za održivo ribarstvo odgovorni svi: ribari, veletrgovci i trgovci ribom, ugostitelji, svi ostali konzumenti ribe, države, nevladine organizacije i znanstvene institucije.Natjecanje učenika Turističko-ugostiteljske škole Šibenik u ribljoj gastronomiji na temu „Zero waste“U hotelu Panorama je u utorak 4. veljače 2020.godine održano natjecanje u ribljoj gastronomiji učenika Turističko-ugostiteljske škole Šibenik na temu „Zero waste“ – priprema jela s maksimalnom iskoristivošću namirnica. Ovom prilikom učenici su imati priliku učiti o globalnim ciljevima održivog razvoja te posebno o 12. globalnom cilju održivog razvoja Ujedinjenih naroda „Odgovorna potrošnja i proizvodnja“. Natjecanje je napravljeno u skladu s konceptom gastronomije Zero Waste pod kojim se ništa od namirnice ne smije baciti, nego se treba iskoristiti. Glavne namirnice za ovo gastro natjecanje bile su trlje i kozice. Važno pritom istaknuti da su prema izvješću UN-ove Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO) iz 2018.godine trlja i kozica u "zelenom" odnosno imaju visoki indikator biomase što znači da ih još uvijek ima dovoljno u našem moru. Ovom vježbom odnosno ovim natjecanjem pokazali smo kako učinkovito koristiti resurse u gastronomiji ali smo pokazali i kako donositi odgovorne potrošačke odluke u pogledu konzumacije i odabira ribe koja se u Jadranu nalazi na održivim razinama. U natjecanju su sudjelovale po tri ekipe kuhara i konobara. Menu se sastojao od fileta trilje mariniranih u agrumima, grilanih ražnjića od kozica s ananasom, čipsa od kostiju trilja paniranih u brašnu od ljusaka kozica, polpeta od kozica sa šalšom i dvobojnom purom i zavajona. Kao primjer „Zero waste“ principa u ribljoj gastronomiji prezentirano je i brašno od ljuske od kozica.

Youtube embed video

POGLEDAJTE VIDEO: „Zero waste“Studijski posjet uzgajalištu bijele ribe i gastronomskom subjektu na temu održivog ribarstva i gastronomije „Misli globalno, kuhaj lokalno“U subotu 8.veljače 2020. godine učenici Turističko-ugostiteljske škole Šibenik bili su u studijskom posjetu uzgajalištu ribe tvrtke SEASHELL te u konobi Pelegrini na temu održivog ribarstva i gastronomije. Kao uvod u ovaj studijski posjet učenici su u formi interaktivne radionice učili o globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Radionice je vodila prof.Sanda Mlačić, stručna edukatorica s međunarodnom licencom za obrazovanje za održivi razvoj. Kraćim interaktivnim vježbama učenici su imali priliku raditi u grupama, razvijati komunikacijske vještine i preispitivati stavove o održivom razvoju. Uz podršku stručne edukatorice osvrnuli su se kritički prema svom ponašanju, odredili su se prema globalnim problemima te su uočili potrebu za aktivnim sudjelovanjem. Radionica je bila prilika da se prepoznaju osobine i kompetencije svakog pojedinca potrebne za promjene te da se učenike osnaži da samouvjereno i odlučno djeluju u cilju održivog razvoja. Zahvaljujući projektu SEA-stainability obrazovanje za održivi razvoj gastronomije i ribarstva koji je sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade RH i Švicarsko-hrvatskog programa suradnje učenici su posjetili uzgajalište bijele ribe u blizini Šibenskog mosta. Djelatnici tvrtke Seashell učenike su upoznali s kapacitetima uzgajališta te s načinom uzgoja oradi i brancina. Posebno interesantno za učenike je bila mogućnost hranjenja ribe s pontona. Nakon što su se upoznali s jednim vidom održivog ribarstva učenici su imali priliku poslušati interesantno izlaganje Rudolfa Štefana koji je nekoliko godina za redom proglašavan najboljim chefom Pelegrini najboljim restoranom u Hrvatskoj. Naglasak predavanja bio je učenike upoznati s fleksibilnim ribljim menijem u visokoj gastronomiji koji se bazira na lokalnoj, sezonskoj i svježoj ribi, školjkama te drugim lokalnim namirnicama. Tijekom svojeg izlaganja učenike je upoznao koliko je važno koristiti lokalne namirnice odnosno koliko one gube na svojoj kakvoći kada se transportiraju iz udaljenih područja. Naglasio je i da priroda ima svoje cikluse i svoje postulate te da je dužnost svakog dobrog chef-a odgojiti nove generacije koje će čuvati prirodu i biti najbolji ambasadori svojeg kraja. Obzirom da sektor gastronomije ima veliki utjecaj na prirodne resurse gdin. Štefan je naglasio da kada konzumiramo prirodu moramo biti umjereni te imati respekta. Nadalje, kazao je, kako bi gastronomija bila održivija trebalo bi koristiti namirnice koje nas okružuju te se s fleksibilnošću menija prilagoditi godišnjim dobima i sezonama. Poštivanje lokalne, svježe ribe, skraćivanje puta od broda do stola te što bolji tretman ribe unutar hladnog lanca ključno je za podizanje kvalitete te za održiv razvoj riblje gastronomije. Izlaganje je bilo izneseno u vrlo interaktivnom obliku te je gdin Štefan nizom pitanja i potpitanja okupljene učenike potaknuo na razmišljanje o složenosti održivog razvoja ribarstva i riblje gastronomije. Nakon izlaganja na trgu 4 bunara učenici sa smjerova konobar i kuhar Turističko-ugostiteljske škole Šibenik imali su priliku biti gosti konobe Pelegrini te uživati u vrhunski pripremljenim ribljim jelima od trlje, oslića, srdele i inčuna posluženo iznimnom vještinom konobara ovog najboljeg hrvatskog restorana koji je i vlasnik Michelinove zvjezdice.

Youtube embed video

POGLEDAJTE VIDEO: „Misli globalno, kuhaj lokalno“Učenici Turističko-ugostiteljske škole Šibenik (TUŠ Šibenik) na studijskom putovanju u SplituUčenici Turističko-ugostiteljske škole Šibenik (TUŠ Šibenik) su u četvrtak 5.ožujka bili na studijskom putovanju u Splitu u sklopu projekta SEA-Stainability obrazovanje za održivi razvoj gastronomije i ribarstva. Po dolasku u Split učenici su u pratnji nastavnog osoblja TUŠ Šibenik posjetili Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) koji je osnovan davne 1930.godine kao prva nacionalna znanstveno-istraživačka institucija koja se bavi istraživanjem mora. O današnjoj važnosti ovog skoro stoljeće starog Instituta učenici su se upoznali obilaskom istraživačkih laboratorija. Konkretno, u laboratoriju za akvakulturu upoznali su se s istraživačkom infrastrukturom te s aktivnostima povezanima s uzgojem orada i brancina koje su rezultat suradnje s gospodarskim subjektima u akvakulturi. Učenici su imali priliku informirati se o načinu ishrane riba u uzgoju te o potencijalima za razvoj akvakulture u Hrvatskoj. Ovaj studijski posjet učenicima je omogućio da vide i tzv. najljepši laboratorij na Institutu odnosno laboratorij za bentos koji provodi istraživanja morskih bentoskih makroalgi, morskih cvjetnica i različitih skupina morskih beskralježnjaka.

Jedna od novih spoznaja za učenike i nastavno osoblje Turističo-ugostiteljske škole Šibenik bile su i aktivnosti Laboratorija za plankton i toksičnost školjkaša. Ovaj laboratorij se bavi uzorkovanjem i ispitivanjem školjkaša u Hrvatskoj te kontrolom njihove ispravnosti za konzumaciju i ljudsko zdravlje. Spomenuti uzorci se uzimaju na tjednoj bazi na uzgajalištima diljem hrvatske obale, a sve s ciljem zaštite potrošača koji konzumiraju školjkaše.

Po završetku posjete Institutu znanstvenici su učenike upoznali s odrednicama održivog ribarstva te su za provjeru znanja proveli dva kviza putem kojih su učenici mogli preispitati stavove vezane za potrošnju proizvoda ribarstva. Najvažnija preporuka znanstvenika je bila da je potrebno konstantno pratiti stanje pojedinih stokova ribe da bi se informirano i odgovorno donosile odluke o kupnji proizvoda ribarstva. Učenici su putem interaktivnog online kviza upoznati s ugljičnim otiskom koji stvaraju plivarice a koji koče te su tako stvarali poveznice između pojedinih vrsta ribe i ugljičnog otiska koji nastaje kod njihovog ulova i prijevoza. Znanstvenici su učenicima skrenuli pozornost da je potrebno konzumirati što širi spektar riba da bi se tako smanjio ribolovni pritisak na vrste za kojima postoji najveća potražnja. Preporučili su ujedno da je poželjno jesti nisko na prehrambenom lancu (npr. srdela i inćun) jer povećana potražnja za predatorima može dovesti do ozbiljnih negativnih promjena u cjelokupnom morskom ekosustavu.

Stručnjakinja za obrazovanje za održivi razvoj, prof. Sanda Mlačić je tijekom ovog studijskog posjeta s učenicima provela nekoliko interaktivnih edukativnih aktivnosti kao što su npr. kviz na temu ribarstva i zaštite morskog okoliša.

U pratnji doc.dr.sc. Igora Isajlovića (IZOR) učenici su posjetili Gastro ribarnicu Brač u blizini Poljuda te je to bila izvrsna prilika da se vidi otkup i veleprodaja ribe, maloprodaja te prodaja gotovih jela od ribe. Ovom prilikom budući turistički djelatnici su se upoznali s hladnim lancem u ribarstvu te s HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) sustavom kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. Doc.dr.sc. Isajlović je na sekciji maloprodaje (ribarnica ili peškarija) provjeravao učeničku razinu poznavanja pojedinih vrsta lokalne svježe ribe pa su tako naučili i razliku između npr. škrpuna i škrpine te s specifičnostima ribe pauk i s načinom kako je potrebno tretirati ubod ove ribe.

Po završetku studijskog posjeta Splitu učenici Turističko-ugostiteljske škole Šibenik su sudjelovali i na javnom predavanju na temu Održivog ribarstva u Turističko-ugostiteljskoj školi Split. Javno predavanje učenicima iz Splita i Šibenika te drugoj široj javnosti je održao dr.sc. Isajlović, a prisutni su imali priliku čuti kako mi kao društvo možemo utjecati na održivo ribarstvo, zatim o međunarodnim naporima i uspjesima u pogledu zaštite Jabučke kotline. Sudionici predavanja su mogli čuti da je uloga održivog ribolova je višestruka. S jedne strane osigurava opstanak i prosperitet ribarstva kao gospodarske grane te kontinuiranu ponudu hrane iz mora na tržištu, a s druge strane omogućava održavanje morskog ekosustava zdravim i otpornim na stresove koje uzrokuje klimatske promjene i druge prijetnje.

Tijekom javnog predavanja sudionici su dobili primjerak letka pod nazivom "Ihtiometar" napravljenog kao rezultat projekta SEA-stainability - obrazovanje za održivi razvoj gastronomije i ribarstva koji ima dvostruku svrhu. Letak čitateljima daje smjernice za kupnju proizvoda ribarstva ali ujedno omogućava da putem letka izmjere dozvoljenu minimalnu lovnu veličinu ribe. Po završetku javnog predavanja učenici Turističko-ugostiteljske škole Šibenik te njihovi kolege iz Turističko-ugostiteljske škole Split su imali priliku zajedno debatirati na temu onečišćenja mora i zaštite ribljih resursa te s stručnjakinjom za obrazovanje za održivi razvoj , prof. Sandom Mlačić učiti o globalnim ciljevima održivog razvoja.